Norsk Losforbund

er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av norske loser

Les mer om losyrket

Lær mer om hva det å være los innebærer og om historien til et av de eldste maritime yrkene.

Les mer

Bli medlem

For å bli medlem i Norsk Losforbund må du kort fortalt enten være eller ha vært los.

Les mer

Kontakt

Se kontaktdetaljer til Norsk Losforbund og sentrale nøkkelpersoner i forbundet.

Les mer

Norske loser på Instagram

 • Fredag 210918 utseiling i stormens ye Knud er i anmarsj
 • Transitpilotage of a containervessel from mosjenhavn to hgsetterminalen cargow Strong
 • Losbten i friskt driv p Boknafjorden idag trenger litt oppvarming
 • This summer we reached 82 north when searching for the
 • Picture of auroraboreal taken last night during piloting kystverket lostjenesten
 • beutyfull day at work as marinepilot on coast of Norway
 • kystverket lostjenesten
 • kystverket lostjenesten
 • There is something special about nightsailing Everything is so quiet
 • kystverket lostjenesten
 • lostjenesten kystverket
 • I found a polarbear in Norway kystverket lostjenesten