Om oss

Norsk Losforbund er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av norske loser og har som formål å fremme og iva­reta medlemmenes økonomiske, faglige, tjenstlige og sosiale interesser.

Norsk Losforbund er en fagforening som organiserer samtlige av Norges nesten 300 statsloser. Vi er tilsluttet STAFO og YS. Forbundet er også medlem i de internasjonale losorganisasjonene International Maritime Pilots’ Association (IMPA) og European Maritime Pilots’ Association (EMPA).

Landsmøtet er vårt øverste organ og avholdes hvert tredje år. Mellom hvert landsmøte styres vi av landsstyret med det mandatet vedtektene og landsmøtet har gitt. Lokalt er vi organisert i lokalforeninger ved hver losstasjon. Se organisasjonsmodellen under.

Organisasjonskart pr 11. desember 2023. Trykk på for større bilde.
 

Historie

Norges første loslov ble vedtatt i 1720 og det var i utgangspunktet fri konkurranse. Det var den enkelte los selv som måtte sørge for å ha tilstrekkelig farvannskjennskap og yrket gikk ofte i arv fra far til sønn.

På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet begynte dagens losvesen å ta form. I 1889 valgte sjølosene ved Færder losstasjon å organisere seg, og i 1908 ble det vedtatt en lov som regulerte forholdet mellom kjentmenn og loser.

I 1919 valgte sjølosene ved Færder, Agder losforening, Nord-Norges Lodsforening, Korsfjordens Kredslosforening og Kristiansand Sjølosforening å samle seg under Statslosenes Landsforening som ble forløperen til Norsk Losforbund. Fremdeles sto rutelosene, kystlosene og privatlosene (rederilosene) utenfor.

Etter andre verdenskrig og freden kom i 1945 satte Statslosenes Landsforening og kystlosene seg sammen i Tønsberg for å diskutere ny loslov. Samtidig ble Norsk Losforbund etablert 10. oktober 1945.

I 1948 ble losene ansatt av staten og staten overtok losbåtene, men det var ikke før i 1980 at statslosene ble overført til regulativlønn på lik linje med andre statstjenestemenn. I 1983 ble den første «særavtalen» undertegnet, og denne avtalen er reforhandlet med jevne mellomrom og utgjør i dag losenes tariffavtale.

NorskLos_logo_Artboard 300px
Innlogging

Hvis du har problemer med å få logget inn så prøv å gå direkte til For medlemmer -> Medlemssider. Der fungerer innloggingen.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.