Takk for at du ønsker å bli medlem hos oss!

For å bli aktivt medlem må du være enten autorisert los, trafikklederlos eller losaspirant. For å bli passivt medlem må du være pensjonert los eller los som ikke er i aktiv tjeneste.

For aktive medlemmer er kontingenten 530kr/mnd pluss evt kontingent til lokalforeningen (ca 50kr/mnd) for denne landsmøteperioden. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte for mer informasjon.

For passive medlemmer er kontingenten 564kr/år for denne landsmøteperioden. Se mer informasjon om passivt medlemskap.

Vi ber deg fylle ut punktene i skjemaet og sende det inn. Vær obs på at Norsk Losforbund ikke sender informasjon via Kystverkets server, dvs e-postadresser som slutter med kystverket.no

For- og mellomnavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Personnummer (11 siffer) (obligatorisk)

Type medlemskap (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Land (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobil (obligatorisk)

Losnummer/aspirant (obligatorisk)

Arbeidssted/losstasjon (obligatorisk)

Fyll inn her hvis du har evt merknader ifm innmeldingen (valgfritt)

Taushetserklæring
Ved å akseptere erklæringen, garanterer jeg å holde informasjonen jeg mottar internt i forbundet. Jeg vil ikke distribuere informasjonen til uvedkommende uten at dette på forhånd er klarert med arbeidsutvalget i Norsk Losforbund, som er ansvarlig for forbundets daglige drift.

Erklæringen er lest og forstått (obligatorisk)

[recaptcha]