LOS 300 år

29. april 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning. Med det fyller lostjenesten 300 år i år og jubileet skulle ha vært feiret med arrangementer langs hele kysten. Corona-pandemien har imidlertid gjort at det må endres litt på programmet.
Videohilsen fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (www.youtube.com)

Lostenesta i Noreg fyller 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feirast under fanen LOS 300 gjennom ei rekke store og små arrangement langs heile kysten, i perioden april til september. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan arrangement som samlar mange menneske gi grunnlag for stor smittespreiing. Sjølv om det er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare, er alvoret av krisa så stort og konsekvensane for samfunnet og folkehelsa så usikre, at Kystverket har valt å utsette alle dei over 50 planlagde lokale arrangementa i samband med LOS 300.

– Det er lagt ned mykje og godt arbeid som vi kan ta med oss inn i neste års markering. Det ville vere synd om alt dette var forgjeves. Ved å utsette feiringa til 2021 er håpet at situasjonen har normalisert seg, seier losdirektør i Kystverket, Erik Blom.

Dei foreløpige planane for arrangementa, med losen som tema, vert dermed vidareførte.

Videohilsen fra losdirektør Erik Blom (www.youtube.com)

‒ Planen er no å flytte arrangementa til våren eller eventuelt hausten neste år. Vi er først og fremst svært glade for at Kystverket vel å utsette markeringen framfor å avlyse. Nå jobbar vi for fullt vidare med å planlegge flotte markeringar over heile Noreg, og vi kan gle oss til eit spennande program neste år, seier prosjektleder for LOS 300 og leiar av Kystverkmusea, Espen Frøysland.

Sjølv om dei fysiske arrangementa no er utsett, vert det likevel planlagt ei digital markering på sjølve 300-årsdagen 29. april 2020, hovudsakleg i sosiale mediar.

Fra april til september besøker museumsfartøyet M/S Gamle Oksøy rundt 50 havner, fra Vardø i nord til Fredrikstad i sør. Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementene, i samarbeid med en rekke lokale aktører som kystlag, kommuner og frivillige organisasjoner.Startskuddet for LOS 300 går på arrangementet «Kulturnatt» i Risør 24. april, og 300-årsjubileet avsluttes med en nasjonal markering på Kystverkets Publikumsdag i Bergen sentrum 3. september.

Et kort innblikk i lostjenesten (www.youtube.com)

Loshistorien er rik og imponerende, og den stolte historien skal naturlig nok være et tema i jubileumsåret. Samtidig ønsker man å presentere losens rolle i dag.

– Opp i gjennom årene har losen og lostjenesten spilt en viktig rolle for sikkerheten til sjøs og utviklingen av kyst- og sjøfartsnasjonen Norge. Det er det liten tvil om. Vi skal selvsagt se oss litt tilbake, men vel så viktig er det å se framover. Losene er i dag høyteknologiske, og har kanskje en viktigere rolle enn noen gang. Det ønsker vi å vise fram, sier losdirektør Erik Blom. Et viktig arbeid i jubileumsåret blir derfor å dokumentere og vise fram losens arbeidshverdag, som kanskje ikke er så kjent for folk flest.

Ved siden av lokale arrangementer er forskning og formidling viktig. En unik artikkelsamling om eldre og nyere loshistorie er under arbeid, og det kommer også en egen utstilling om losens historie fra 1720 til 2020, som blir å finne på Kystverksmusene og på flere av arrangementene i løpet av året.

Teksten er hentet fra kystverkmusea.no

Flere nyheter
NorskLos_logo_Artboard 300px
Innlogging

Hvis du har problemer med å få logget inn så prøv å gå direkte til For medlemmer -> Medlemssider. Der fungerer innloggingen.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.