Arbeidsspråk på Kysten

Norsk Losforbund registrerer at Kystverket fremmer engelsk språk som ett av tiltakene etter ulykken i Hjeltefjorden. Vi er enig at dagens praksis ikke bør videreføres i farvann som dekkes av norske trafikksentraler.

Noen snakker engelsk, andre svarer på norsk. At nasjonalt språk skal fravikes for å ta hensyn farledsbevis-innehavere sin manglende forståelse av skandinavisk språk, er feil vei å gå. Når norske kapteiner skal ta farledsprøve i Tyskland, må de snakke tysk. I Nederland må de kunne dokumentere at de forstår grunnleggende sikkerhetskritisk informasjon som gis på nederlandsk. Slik sørger man for at alle forstår.

Det oppstår flere ganger daglig møtesituasjoner utenfor VTS-områder som må avklares mellom skipene, dette skjer på norsk, sekundert engelsk. Slik har det vært og det har fungert godt, og slik bør det fortsatt være. Det bør være felles språk for hele kysten, ikke særkrav for enkelte områder (VTS).

Norsk Losforbund støtter Norsk Sjøoffisersforbund og mener arbeidsspråket langs hele Norskekysten skal være norsk med sekundert engelsk. I likhet med hva som er tilfelle i andre land, bør norske myndigheter tillate seg å stille sikkerhetsmotivert krav om språkforståelse til de som seiler på kysten.

Flere nyheter
NorskLos_logo_Artboard 300px
Innlogging

Hvis du har problemer med å få logget inn så prøv å gå direkte til For medlemmer -> Medlemssider. Der fungerer innloggingen.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.