Lønnsoppgjøret i Staten 2018: Streik avverget

Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag morgen ble enige hos Riksmekleren etter mekling seksten timer på overtid. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Også LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.

– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg til alle på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47, og et tillegg på 1,25 prosent for dem med lønnstrinn 48 og oppover med virkning fra 1. mai. I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

I tillegg har YS Stat fått gjennomslag for å øke andelen av variable lønnstillegg som gir pensjonsopptjening.

– Vi har dessuten fått økt ubekvemstilleggene, samt fått gjennomslag for en justering av lønnsrammene slik at ansatte på alternativ 1 og 2 flyttes til alternativ 3, noe som medfører en lønnsøkning for disse. Vi har også fått utvidet lønnsrammene, noe som gir våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i lokale lønnsforhandlinger, sier Pål N. Arnesen.

Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,8 prosents lønnsøkning i år.

– Dette er et resultat et samlet forhandlingsutvalg vil anbefale medlemmene å stemme ja til i den kommende uravstemningen, sier YS Stat-lederen.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

(YS)

Les også: Flere detaljer fra tariffen 2018

Flere nyheter
NorskLos_logo_Artboard 300px
Innlogging

Hvis du har problemer med å få logget inn så prøv å gå direkte til For medlemmer -> Medlemssider. Der fungerer innloggingen.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.