YS Arbeidslivsbarometer for 2017: Utryggheten i arbeidslivet øker

Utryggheten i arbeidsmarkedet øker noe, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2017. – Det er altfor tidlig å bruke diagnosen friskmeldt, sier YS-leder Jorunn Berland.

 YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ble gjennomført for første gang i 2009. Arbeidslivsbarometeret for 2017 ble offentliggjort under YS-konferansen i dag, og viser at oppslutningen om sentrale lønnsforhandlinger står sterkt.

– De fleste ønsker mindre inntektsforskjeller og at lønn skal forhandles frem av fagforeninger. Samtidig ser vi en svak i økning i de som legger vekt på individuell lønnsdannelse, opplyser YS-leder Jorunn Berland.

– Arbeidslivsbarometeret har over tid vist at vår rolle oppfattes som viktig, også blant de som ikke er organisert. Dette er en generell anerkjennelse av at fagforeningene har en viktig rolle i norsk økonomi, sier Berland.
– Samtidig er det et tankekors at så mange sier det støtter fagbevegelsen, men velger å ikke organisere seg. Når færre organiserer seg får også fagbevegelsen mindre innflytelse. Det svekker det unike trepartssamarbeidet vi har utviklet i Norge over flere generasjoner, advarer YS-lederen.
YS Arbeidslivsbarometer måler også ansattes opplevelse av trygghet og tilknytning til arbeidslivet. Årets målinger viser en nedgang i den opplevde tryggheten i mange grupper. Den viktigste årsaken er endringene i arbeidsmarkedet; sysselsettingsgrad, frykt for å få en dårligere arbeidssituasjon og arbeidsledighet.

– Trygghet i dag ligger ikke bare i den jobben du har, men de jobbene du har mulighet til å få. Endringene skjer stadig raskere i arbeidslivet. Det er viktig å merke seg at de arbeidstakerne som har fått mest påfyll med kompetanse, også er de som er minst bekymret og mest endringsvillige, sier Berland.
YS-lederen er spesielt bekymret for de lavest utdannede og de som faller utenfor arbeidsmarkedet.

– Dette er en kombinasjon som gir et dårlig utgangspunkt for å komme tilbake i jobb. Derfor er det så utrolig viktig å sørge for kompetansepåfyll, understreker hun.

Dette er andre hovedfunn i YS Arbeidslivsbarometer for 2017:

  • Arbeidstakerne trives fortsatt veldig bra på jobb og med oppgavene.
  • Likestillingen i arbeidslivet viser ingen fremgang, selv om det blir bedre i privatlivet.

(YS)

Last ned: YS’ arbeidslivsbarometer 2017

Flere nyheter
NorskLos_logo_Artboard 300px
Innlogging

Hvis du har problemer med å få logget inn så prøv å gå direkte til For medlemmer -> Medlemssider. Der fungerer innloggingen.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.