Innkalling til landsmøte

Norsk Losforbund kaller herved inn til landsmøte på Thon Hotel Kirkenes 9. september 2017 kl 0900.

Saker som ønskes fremmet på landsmøtet eller vedtekter som ønskes endret sendes via tillitsvalgte til styret og må være styret i hende senest fredag 8. august 2017.

Pensjonister og passive medlemmer, som er direktemedlemmer i Norsk Losforbund, sender direkte til styret via post@norsklos.no.

For mer informasjon og påmelding, se vår hjemmeside: www.norsklos.no/landsmote-2017.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.