Målsettingen med revisjonen av hovedavtalen har vært å forbedre avtalens pedagogiske oppbygging og legge til rette for at partene i den enkelte statlige virksomhet gis et bedre samarbeidsgrunnlag. Hovedavtalen har fått en språklig utforming og en ny struktur for å gjøre bruken av avtalen enklere.

(regjeringen.no)

Les mer om og last ned den nye hovedavtalen på regjeringen.no