Konferanse

Konferansen begynner 7. september med en temadag. Det kan være nødvendig for de fleste av oss å ankomme dagen før. Neste dag er tradisjonen tro avsatt til Kystverket. Selve landsmøtet avholdes dag tre. Dag fire er avreisedagen, men hvis du fortsatt vil oppleve Kirkenes og naturen i Finnmark er du hjertelig velkommen til å bli lengre.

Program

TidAktivitet
Onsdag 6. september
Hele dagenAnkomst

Torsdag 7. september
0930-0940Åpning
Johannes Sivertsen, formann Norsk Losforbund
0940-0955Velkommen til Kirkenes
Rune G. Rafaelsen, ordfører
1000-1025SDs fokus rundt elektronisk navigasjon og nasjonal sjøsikkerhet
Øystein Skånland Haga, seniorrådgiver SD
1030-1055Hurtigrutens bruk av elektroniske hjelpemidler og interne prosedyrer/opplæring for å ivareta sikkerhet om disse svikter
Roy Pedersen, HSEQ-direktør Hurtigruten
1055-1115Kaffepause
1115-1140Elektronisk navigasjon og navigasjonshjelpemidler - muligheter og begrensninger
Ruben Iversen, seniorrådgiver FFM Kystverket
1145-1210Utfordringer for europeisk lostjeneste
Stein Inge Dahn, President EMPA
1215-1300Paneldebatt
1300-1400Lunsj
1400-1425Regelverk og fartøysprosedyrer ved bruk av elektronisk navigasjon - Sjøfartsdirektoratets erfaring og håndheving av disse
Lars Inge Særsten, senioringeniør Sjøfartsdirektoratet
1430-1455Hvordan kan vi bruke dagens teknologi til å kvalitetssikre navigatører som skal ferdes på kysten?
Datakortet
1500-1525Norsk Losforbunds tanker om hva Kystverket bør vektlegge når konsekvensetikken i utviklingen av en mer autonom skipsfart blir utformet
Johannes Sivertsen, formann Norsk Losforbund
1525-1540Kaffepause
1545-1610IMPA President
Simon Pelletier
1615-1635IMPA Secretary General
Nick Cutmore
1640-1700Paneldebatt
1700-1705Avslutning
Johannes Sivertsen, formann Norsk Losforbund

Fredag 8. september
0900-1000Gordon Meadow
Senior lecture and researcher, Southampton Solent University
1000-1200Vegar Nærgård
Professor ingeniørvitenskap og sikkerhet UiT
1200-1300Lunsj
1300-1400Erik F. Blom
Losdirektør, Kystverket Lostjenesten
1400-1445Økonomi og kontraktsoppfølging
Erling Loe Olsen, seniorrådgiver Kystverket Lostjenesten
1445-1500Kaffepause
1500-1545Prosedyrer, forbedringsarbeid og HMS
Vibeke Rasmussen, seniorrådgiver Kystverket Lostjenesten
Aktuelle juridiske saker
Hanne Egeness, seniorrådgiver Kystverket Lostjenesten
1545-1630Spørsmål og dialog
Fra kl 2000Middag
Thon Hotel Kirkenes

Lørdag 9. september
Fra kl 1000Landsmøtet 2017
Fra kl 2000Middag
Thon Hotel Kirkenes